Vi har ferie uke 30, 31, 32, 33

Vikar uke 30 og 31 er dr. Jensenius tlf. 51 49 44 20

Vikar uke 32 og 33 er dr. Christensen tlf. 51 49 07 70