Dr. Sørensen har nå sluttet hos oss. Det vil nå være 2 leger som deler fastlegelisten til dr. Espeland.
Vi ønsker Dr. Gunnar Lea og Dr. Dag Olav Berntsen velkommen.
Ut september vil de dele listen slik at pasientene vil bli tildelt tilfeldig leger denne mnd.
Etterhvert (forhåpentligvis fra 01 oktober) vil listen bli delt i 2 og da vil dere bli tilbudt en av dem som fastlege.